Organisatie

NVMA heeft de volgende doelstellingen:
 • NVMA wil vanuit haar identiteit een actieve bijdrage leveren aan de verbetering en versterking van de positie van (net afgestudeerde) moslimapothekers middels het delen van kennis en ervaring.
 • NVMA wil een netwerkplatform voor haar leden zijn.
 • NVMA wil vanuit haar islamitische achtergrond en expertise een actieve bijdrage leveren aan medisch ethische vraagstukken in Nederland.
 • NVMA stimuleert haar leden om een actieve bijdrage te leveren aan wetenschap in zijn algemeenheid.
Het bestuur van NVMA bestaat uit:
  Voorzitter: Youssef Chahid
  Secretaris: Farid Kantouh
  Penningmeester: Anas Iguaddouren
  Algemeen lid: Fatima Çetinkaya
Binnen de NVMA zijn de volgende commissies actief:
 • Activiteiten commissie
 • Leden van deze Cie zijn verantwoordelijk voor het organiseren van diverse activiteiten voor de leden.

 • Islam en wetenschap commissie
 • Leden van deze Cie zijn verantwoordelijk voor het leveren van een actieve bijdrage aan wetenschap in het algemeen en medisch ethische vraagstukken in het bijzonder.

 • Social Media commissie
 • Leden van deze Cie zijn verantwoordelijk voor de Social Media en het website van NVMA.

 • Diverse werkgroepen
 • Naast bovengenomende Cie’s worden evenementen, zoals symposia, georganiseerd door aparte werkgroepen.

Er zijn momenteel geen interne vacatures.

Blijf up to date door de website in de gaten te houden of door ons te volgen via de Social Media.